Zařazování anglických plnokrevníků do teplokrevného chovu bývá často dosti problematické, mimo jiné i vzhledem k tomu, že A1/1 se chová především pro výkonnost a na ostatní chovatelské aspekty se nebere již tolik zřetel. Proto vhodných plnokrevníků do teplokrevného chovu není mnoho.
 
Jedním z těch zajímavých je hřebec
ALBARAN, hnědák  narozený v roce 1993, KVH 168cm.
Původ: Sure Blade xx x Königstuhl xx
 
Na dostihové dráze byl hvězdou nejen výkonností, ale také tvrdostí. Vydržel startovat 10 sezon a přesto zůstal zdravý. Startoval především na distanci 2400m, z 67 startů 6x zvítězil, 32x se umístil, 3letý GAG 93,5kg - vítěz poháru Stockholm International v roce 1999, třetí v Německém Derby, v prestižním Hansa Preis byl 2x druhý v letech 2000 a 2001.
 
V plnokrevném chovu působil v Norsku, v roce 2007 byl prodán do Holandska a následně zařazen do teplokrevného chovu.
 
Jako předpoklad zařazení do chovu KWPN bylo pro Albarana absolvování 21denního testu v holandském městě Ermelo v lednu 2008, kde obdržel např. 8b za cval, 8,5b za jezditelnost nebo 7b za skok. Známky ne všechny úplně závratné, přesto na plnokrevníka více než dobré.
Slovní zápis složeného testu - 
- charakterové vlastnosti hřebce - spolehlivý, ve stáji klidný a vyrovnaný
- výkonnostní - korektní exteriér, s velmi dobrým postojem, ochotný spolupracovat, prostorných a pružných chodů, v pohybu je ve velmi dobré rovnováze, na pomůckách s měkkou hubou, projev ve skoku je v pohybu kohoutkem nahoru s dostatečnou technikou nohou, navíc velmi pozorný a opatrný.

 
Zapsán v plemenné knize KWPN, postupně licentován také pro Vestfálsko, Hannover, Oldenburg, Holstein, Trakehnen, DWB a NOR.

 
Předseda KWPN Arie Hamoen řekl při jeho registraci v roce 2008 s nadšením: "Doufám, že chovatelé hřebce jako plemeníka využijí, protože si myslím, že přinese do teplokrevného chovu plnokrevnou krev bez újmy skokového talentu."
 
Hřebec pochází z linie Northern Dancer, matka přísluší k rodině E6 Old Bald Peg. Kromě Sharpen Up je v jeho původu zajímavý rovněž plemeník Konigsstuhl, který kumuluje skokový potenciál prověřený především v překážkových dostizích.
 
 
Připouštěcí poplatek 20ti letého Albarana na sezonu 2013 - stál 200 euro za připuštění, 550 euro doplatek za březost.
synové v chovu:
ALLEMAGNE *2010 (m. po Werther), lic. pro PK hann., FAMOUS *2010 (m. po Karandasj) lic, pro KWPN,
potomstvo ve sportu:
THE QUIZMASTER (m. po Casco) 7. Strzegom 2016 CCI2*
FAIJERY MBF, matka výborného Jarelly MBF (po Wietvet) - 15.na MS 6tiletých koní ve všestrannosti 2020
 
 

------------------------------------

« zpět