.

chovatel:

pedigree:

o:

m:

.

licentován pro PK ČT, CS

synové v chovu:

potomstvo ve sportu:

« zpět