rhld., tm. hnd., nar. 2001, míry: 186, 172, 200, 22.0cm

.

pedigree: Sandro Hit x Sir Chamberlain x Fruhligstraum II

.

sportovní kariéra:

- vítěz 3letých drezurních hřebců Německo

.

v chovu:

PK ČT, CS

« zpět