Pokyny pro majitele hřebců, kteří se zúčastní
„II. PŘEDVÝBĚRU HŘEBCŮ DO PLEMENNÉ KNIHY ČESKÉHO TEPLOKREVNÍKA“
Místo konání:
ESC Olomouc
Datum:
22.
-
23.2.2019
Naskladnění hřebců + prezentace:
Mladí hřebci:
pátek 22.2.2019 do 13,00 hodin
Starší
hřebci (zápis do PKH ČT):
sobota 23.2.2019 do 8,00 hodin
Vstupní poplatek:
mladí hřebci
1.000,
-
Kč, hřebci starší
1.000,
-
Kč, hřebci
p
lemene ČT obdrží příspěvek na dopravu, všem zúčastněným hřebcům bude
poskytnuto ustájení zdarma
Předběžný program
:
P
átek:
Identifikace, měření a veterinární přejímka: od 14 do 16 hod.
Informační schůzka s majiteli hřebců:
od 13,00 do 13,30 hod.
od
17,00 hod.
možnost absolvování (zkušebně) základní výšky skoku ve
volnosti zúčastněných hřebců za účasti komise
Sobota:
8,00 hod.
8,30 hod.
prezence, veterinární přejímka, měření starších hřebců
9,00 hod.
10,00 hod.
-
předvedení starších hřebců,
od 10,00 hod.
-
předvádění mladých hřebců na tvrdém podkladu, posouzení
exteriéru
Následuje
skok ve volnosti mladých hře
bců
Následuje
závěrečné vyhodnocení předvýběru (nastoupení všech
předvybraných hřebců + vyhlášení hřebců, kteří obdrží
prémii)
« zpět