Závěrečné výkonnostní zkoušky hřebců 80-denního testu PK CS 2017

80-denní test PK CS 2017 začínal předvýběrem 6. září v Dobřenicích. Zde bylo předvedeno 8 tříletých, 9 čtyřletých a 1 sedmiletý hřebec. 4 hřebci byli vyřazeni, ostatní postoupili do testu.

19. října proběhl kontrolní den, opět v Dobřenicích. 1 hřebec byl stažen z testu z důvodu zranění.

Ostatní hřebci byli předvedeni ve všech disciplínách výkonnostních zkoušek a všichni byli shledáni v odpovídajícím stupni výcviku.

Závěrečné výkonnostní zkoušky proběhly v Mněticích ve čtvrtek 16. listopadu 2017.

Zůčastnilo se šest 3letých, šest 4letých a jeden 7miletý hřebec.

Komise: MVDr. Vít Holý,  MVDr. Jindřich Müller, Ing. Zdeněk Müller, CSc., Rudolf Doležal a Ing. Dušan Vantroba.

Dopoledne všichni hřebci absolvovali skok ve volnosti v hale, tříletí na finální výšce 130 a čtyřletí na 140. Odpoledne proběhla sedlová část zkoušek na venkovním kolbišti. Po předevedení drezurní úlohy pro zhodnocení jezditelnosti a mechaniky pohybu koně absolvovali skokovou zkoušku - gymnastickou řadu a následně parkur pro tříleté do 90 cm a pro čtyřleté do 1 m.

12 hřebců zkoušky absolvovalo, jeden nedokončil skokovou část a tím celou zkoušku.

Komise udělila základní výběr do plemenitby 6 hřebcům.

.

Výsledky a bodové vyhodnocení :

 1. Calli – 7,2 b.  - nevybrán
 2. Diavo Wi Ro Z – 7,8 b. – nevybrán
 3. Oxford Quality – 7,8 b. – nevybrán
 4. Excellence HDS – 8,5 b. – vybrán
 5. Eldorrado – 7,8 b. – nevybrán
 6. Glenn Miller – 7,8 b. – vybrán
 7. Ulando – 8,1 b. – vybrán
 8. Night v.d. Kwakkelhoek – 8,1 b. – vybrán
 9. Danuble du Logis – 7,8 b. – nevybrán
 10. Pigment Kinský – 8,0 b. – vybrán
 11. Sam KG – nedokončil – nevybrán
 12. Balou KG – 7,6 b. – nevybrán
 13. Cantos – 7,9 b. – vybrán

Seznam hřebců :

https://www.studbookcs.cz/doc/Katalog_ZV_hrebci_CS_2017.pdf

.................................................................................................................................................

« zpět